TADAM partnerem wspierającym Polskiej Sekcji IBBY

Z prawdziwą dumą informujemy, iż od końca 2018 roku jesteśmy partnerem wspierającym Polskie Sekcji IBBY.

Z dumą będzie wspierać inicjatywy tak niezwykłych Osób tworzących tę niezwykłą Organizację. Przytaczamy słowa ze strony: http://www.ibby.pl/?page_id=2 i będziemy się starać przekazywać Wam wszystkie informacje dotyczące działań IBBY 🙂

IBBY (International Board on Books for Young People) – jest międzynarodową organizacją non-profit, zajmującą się promocją literatury dziecięcej i młodzieżowej. Została założona w Zurychu w 1953. Obecnie składa się z 70 sekcji działających w różnych państwach na świecie. Nasza, polska sekcja istnieje od 1973 roku.

IBBY zobowiązała się do przestrzegania Konwencji o Prawach Dziecka (ratyfikowana przez ONZ  w 1990 r.), która m.in. przyznaje dzieciom prawo do kształcenia i dostępu do informacji. Dzięki staraniom IBBY uchwała ta zawiera też apel do wszystkich narodów, aby wspierać produkcję i dystrybucję książek dla dzieci. U podstaw IBBY jest bowiem wiara, że książki mogą budować porozumienie między ludźmi i wzmacniać pokój. Celem IBBY jest:

  • integracja różnych środowisk związanych z książką dla młodego czytelnika;
  • wspieranie rozwoju książki dla dzieci i młodzieży, popieranie i promocja książki wartościowej pod względem literackim, plastycznym i edytorskim;
  • przyczynianie się do rozwoju literatury dla młodych, jak i wiedzy o tej literaturze, o jej współczesności i historii;
  • promocja w kraju i na świecie wartościowej artystycznie książki dla młodych.