Ewa Minor

Ewa Minor – studiowała pedagogikę, psychologię, fizjoprofilaktykę i arteterapię. Od wielu lat prowadzi warsztaty, szkolenia, diagnostykę i terapię dzieci i dorosłych. Jest współautorką książki edukacyjnej dla rodziców. Tworzy gry, bajki i opowiadania. Mama Mai, Kaliny, Franka i Tosi.